הדפס עמוד זה
שני, 16 ינואר 2017 05:11

המיוחס יקבל את חלקו – הבוחרים בטראמפ יצטרכו לחכות לסיבוב הבא

מיוחס – יהודי שנשלח לאסוף תרומות עבור הקהילה.

מיוחס שחזר ממסע התרמות עבור הקהילה נשאל על ידי ראשי הקהילה כיצד צלח מסעו. אמר להם: הייתה הצלחה גדולה. בנסיעה הנוכחית קיבלתי את החלק שמגיע לי. בנסיעה הבאה תקבלו את החלק שמגיע לכם.

זה מה שמתכננים ראשי המפלגה הרפובליקאית בארה"ב לבוחרים בטראמפ. ראשית, הם ידאגו להעביר חקיקה ותקנות "לחלק שלהם". הבוחרים בטראמפ יחכו לסיבוב הבא.

בכתבה קודמת (אוקטובר 2016) הסברתי מדוע סקרי דעת קהל הסברתי מדוע סקרי דעת קהל אינם יכולים לצפות "מהפיכה" בהתנהגות אנשים בבחירות, בייחוד כאשר הפער בשיעור ההצבעה לשני מועמדים לנשיאות בארה"ב הינו בתחום קטן של 1-5 אחוזים.

בבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר 2016 הייתה "מהפיכה" בהתנהגות הבוחרים במדינות שנחשבו לאזורי בחירה "בטוחים" עבור המפלגה הדמוקרטית. זה אפשר את בחירתו של מר טראמפ כנשיא הבא של ארה"ב.

הסיבה ל"מהפיכה" הייתה שמר טראמפ אמר לציבור הבוחרים במדינות אלו שהוא יביא לשינויים שהם רוצים בהם. זאת בעיקר בתעסוקה, ביטוח בריאות ובהגירה לארה"ב. הוא אמר שינקוט בפעולות, שלא צריך להיות בוגר אוניברסיטה יוקרתית, כדי לדעת שהן יכולות להביא לשינוי בתחומים אלו. זה בדיוק מה שראשי המפלגה הרפובליקאית, וייתכן שגם מר טראמפ עצמו, אינם מתכוונים לעשות "בסיבוב הנוכחי". 

נתחיל בתחום העיקרי שבגללו הייתה "מהפיכה" בהתנהגות של הבוחרים במדינות מסוימות, דהיינו בתעסוקה. הכוונה לסוג התעסוקה שבעבר יצרה הכנסות שאפשרו לעשרות מיליוני עובדים בארה"ב להימנות על "המעמד הבינוני".

לא צריך להיות מומחה כלכלי כדי להבין שחברה אמריקאית מעבירה את הפעילות התעשייתית שלה למדינה אחרת, כמו מקסיקו, סין ועוד, בגלל שעלות הייצור במדינות אלו נמוכה בצורה משמעותית מעלות הייצור בארה"ב. עלות הייצור מושפעת בעיקר מעלות שכר העבודה והוצאות נלוות וכמו כן מעלויות שנובעות מחוקים ותקנות בארה"ב לעומת אלו שנהוגים במדינות אחרות.

מר טראמפ אינו יכול לגרום לעליית שכר עבודה במקסיקו ובסין. הבוחרים שלו אינם רוצים שיגרום לירידה בשכר העבודה שלהם בארה"ב. לכן, הוא אמר שיגרום לעלייה אפקטיבית בעלות הייצור במדינות אלו על ידי הטלת מכסים על מוצרים שמיובאים לארה"ב. זו פעולה שהבוחרים במר טראמפ הבינו/מבינים שתביא לירידה בכדאיות הכלכלית היחסית של ייצור מוצרים מחוץ לארה"ב והייבוא שלהם לארה"ב. פשוט מאד.

אולם פעולה זו מנוגדת לאינטרסים של כל אלו שנהנו מתהליך "גלובליזציה" שבו מיליוני משרות "נעלמו" מהסקטור התעשייתי בארה"ב ונוצרו במדינות כמו מקסיקו וסין. "המומחים מטעם" של אינטרסים אלו, טוענים כי פעולה שכזו תגרום לשפל כלכלי בעולם, לאבטלה גדולה, להתמוטטות של בנקים – דהיינו לשואה כלכלית. ממש מפחיד. כאילו שבמדינות בארה"ב שבהן הייתה "מהפיכה" בהתנהגות הבוחרים, לא מתרחשת שואה כלכלית מזה 10-20 שנים.

האמירות של מר טראמפ שהוא יטיל מכסים על יבוא מוצרים לארה"ב על ידי חברות שתקטנה בעתיד תעסוקה בארה"ב, הן מגוחכות. מיליוני משרות בארה"ב כבר אבדו על ידי העתקת תעסוקה למדינות אחרות ולא יהיה שינוי בזה כל עוד יש הבדלים כה גדולים בעלות התעסוקה בין מדינות אלו והעלות בארה"ב.

אז מה עושים? צריך לתת למיוחס את חלקו (מהבחירות האחרונות בארה"ב) ולספר לבוחרים סיפור יפה מדוע הנתינה למיוחס תביא לשינוי מצב התעסוקה שלהם.

מהו החלק שיתנו למיוחס, דהיינו לאינטרסים שעבורם עובדים בקונגרס של ארה"ב (לפי דברי מר טראמפ עצמו)? הפחתה גדולה בשיעור המס שמוטל על חברות. הן בפעילות שלהן בארה"ב והן על רווחים שצברו בעבר על פעולות בארצות אחרות. זאת כמובן ביחד עם "פישוט מדרגות המס של יחידים" כדי שלא יטענו שרק העשירים ייהנו מירידה בשיעור המס שמוטל על חברות (כהצעת מר טראמפ ל- 15% והצעת ראשי המפלגה הרפובליקאית ל-20% וכמו כן "חנינה" על רווחים שנצברו עד כה בארצות אחרות).

ומהו הסיפור עבור הבוחרים במר טראמפ? ירידת המיסוי על חברות, תאפשר להן להשקיע סכומים גדולים יותר בארה"ב וזה ייצור מקומות תעסוקה, מיליוני ג'ובים, ובא גואל לבוחרים "הלא מרוצים".

לפי הטיעון הזה, באירלנד שבה שיעור המס הוא רק 12% ושבה חברות אמריקאיות גדולות מקיימות לכאורה "פעילות כלכלית", היו צריכים להיות לפחות 100 מיליון מועסקים. זאת בגלל שכל הפולנים, רומנים, יוונים, ספרדים ועוד ממדינות האיחוד האירופאי, היו נוהרים לאירלנד למשרות הנחשקות שנוצרות בה בגלל שיעור מס חברות של רק 12%. אולי זה עוד יקרה.

מדוע לעצור בשיעור מס של 15%? אפשר גם 2% ואז אפילו אפשר יהיה להעלות את שכר המינימום בדולר וחצי וסנטור סאנדרס יתמוך במר טראמפ. אם זה לא נשמע רציני, חכו לשמוע כיצד מתכוונים "המומחים" של המפלגה הרפובליקאית לטעון שהקטנת המיסוי (בלי הקטנת הוצאות הממשלה) לא תגרום לגידול של מאות ביליוני דולרים בגירעון השנתי בתקציב הממשלה. אלו אותם אנשים שמזה שנים טוענים שצריך להקטין את הגירעון בתקציב הממשלה ושכפו על הנשיא אובמה קיצוצים/הקפאת תקציב הביטחון ושמידי שנה בדיונים על התקציב איימו להשבית את הממשלה.

הקונגרס בארה"ב הוא לכאורה גוף רציני. הצעת חקיקה שיש לה השלכה תקציבית נבחנת ב"יחידה עצמאית" של הקונגרס שמדווחת על ההשלכות התקציביות שלה לתקופה עד 10 שנים. "המומחים" של מר טראמפ שרוצים להקטין את מס החברות (כדי ליצור תעסוקה, כמובן) אומרים שבחינת ההשלכות התקציביות של פעולה זו צריכה להיעשות בשיטה של Dynamic Scoring. לא להיבהל. זו אותה שיטה לפיה אם נמשוך את עצמנו כלפי מעלה בחגורת המכנסיים, נוכל להגיע אפילו עד לירח.

אפשר להסביר זאת עם קצת פיסיקה למתחילים. נניח שאנחנו מושכים את עצמינו למעלה בחגורת המכנסיים. כעת נניח, שהצלחנו להתרומם כלפי מעלה בשלושים סנטימטרים. מה זה בינינו רק 30 סנטימטרים? כיוון שכוח המשיכה של גוף כלשהו, במקרה זה כדור הארץ, כלפי גוף אחר עומד ביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם, אז אחרי שהצלחנו להתרומם רק ב-30 סנטימטרים, נוכל להניח שאם נמשיך למשוך את עצמנו בחגורת המכנסיים נוכל כעת להתרומם ב-80 סנטימטרים. וכך הלאה עד שנגיע לירח. כל מה שאנחנו צריכים להניח זה שהצלחנו בהתחלה להתרומם ב-30 סנטימטרים ומה זה בינינו?

זו השיטה ש"מומחי" טראמפ מציעים להשתמש בה כדי לאמוד את השפעת הפחתת המיסים על הגירעון בתקציב הממשלה. דהיינו, אחרי שבשנה הראשונה נצליח ליצור כך וכך מקומות עבודה שיניבו כך וכך הכנסות ממיסים, נמשיך בשנה השנייה ליצור עוד יותר מקומות עבודה שיניבו עוד יותר הכנסות ממיסים וכך הלאה עד שלמעשה הפחתת המיסוי של חברות בכלל לא תגדיל את הגירעון בתקציב הממשלה. זה יאפשר לחברי הקונגרס הרפובליקאים לאשר את הפחתת המיסים על חברות ולספר לבוחרים בטראמפ שבסיבוב הבא הם יקבלו את החלק שלהם. וכמובן הם ינהגו באחריות ולא יגדילו את הגירעון בתקציב הממשלה, ככל הנראה ליותר מ-1000 ביליוני דולרים בשנה. סכום שעד כה לטענתם יוביל לקטסטרופה כלכלית בארה"ב.

נעיר פה כי שיטה זו כבר ננקטה בממשל של הנשיא בוש (הבן) שהסתיים כידוע בקטסטרופה הפיננסית בשנים 2008/2009. עוד נעיר כי בנוסף להפחתת המיסים על חברות, מר טראמפ גם רוצה להגדיל את ההוצאות בתקציב ההגנה של ארה"ב. זה יכול ליצור משרות נוספות, אולם קרוב לוודאי שלא במדינות שבהן הייתה "מהפיכה" בהתנהגות של בוחרים.

עוד הם מתכוונים לתת למיוחס את חלקו על ידי שינוי החקיקה, פרנק-דוד, שהתקבלה אחרי המשבר הפיננסי בשנת 2008 ושנועדה להגביל את הפעילות "המסוכנת" של בנקים. הטענה היא שהגבלת הפעילות של בנקים מונעת מהם לתת אשראי וזה מונע יצירת משרות וכך הלאה. זו עוד פעילות למתן חלקו של המיוחס. לא פלא שמחירי מניות הבנקים עלו בעשרות אחוזים אחרי בחירת מר טראמפ לנשיא. 

בנוסף לכך הם מציעים לבטל תקנות שלטענתם מונעות יצירת מיליוני משרות בארה"ב. אין ספק שהפעילות של הנשיא אובמה "לשמירת הסביבה ומניעת התחממות כדור הארץ" גרמה לקשיים בסקטורים כמו תפוקת פחם והפקת נפט וגז. (אם כי למרבית הפלא תפוקת הנפט והגז בארה"ב בתקופת נשיאותו גדלה בשיעור רב! זאת למרות התקנות שלדברי אנשי מר טראמפ מונעות יצירת מיליוני משרות).

מכל אלו המיוחס יקבל את חלקו כבר כעת ולבוחרים הכועסים יספרו שהם יקבלו את החלק שלהם בסיבוב הבא. רק דבר אחד מר טראמפ לא יעשה והוא הדבר שבוחרים אלה הבינו בשכל ישר שיכול לשפר את תנאי התעסוקה שלהם – להטיל מכסים גבוהים על יבוא חופשי ממדינות בהן עלות השכר נמוכה מאד ביחס לארה"ב. טוב, הוא לא הבטיח לקיים את ההבטחות שלו.

מה עוד בהבטחת חלקו של המיוחס? ביטוח בריאות. מר טראמפ וראשי המפלגה הרפובליקאית הבטיחו "לבטל ולהחליף" את חוק ביטוח בריאות שנחקק בתקופה הראשונה של הנשיא אובמה. הכעס של בוחרים לגבי חוק זה לא נובע מכך שהטוב מצבם של מילוני אנשים, אלא מכך שהורע המצב שלהם. המצב הוטב עבור בעלי הכנסות נמוכות שיכולים כעת לקבל שירותי מדיקאייד (ביטוח הבריאות לבעלי הכנסות נמוכות) ועבור אנשים בעלי רקע רפואי חמור שלא יכלו לקבל ביטוח או שיכלו לקבל זאת רק בעלות גבוהה מאד.

המצב הורע עבור אלו שפרמיות הביטוח שלהם עלו בעשרות/מאות אחוזים ושסכום ההשתתפות העצמית שלהם בהוצאות רפואיות עלה לאלפי דולרים בשנה. זאת בגלל שחברות הביטוח העמיסו את תוספת העלות של מבוטחים בעלי רקע רפואי חמור על מבוטחים "בריאים". אין ניסים פיננסים.

אז כיצד מבטלים את החוק? הפוליטיקאים חוששים לפגוע במיליוני אנשים שכעת יש להם ביטוח בריאות (בעוד כשנתיים שוב יתקיימו בחירות לקונגרס). מי ישלם את העלות הנוספת שנוצרה כתוצאה מכך? חלק הוטל על התקציב הפדראלי. אבל חלק הוטל על מבוטחים "בריאים" והם כועסים.

ההצעה של ראשי המפלגה הרפובליקאית היא לבטל מיד את החוק. כלומר, מיד אבל לא כעת, דהיינו יודיעו על כך כעת אבל ייכנס לתוקף רק בעוד שנתיים (בשיטת יאיר לפיד בחוק לגיוס חרדים). אמנם לא תקטנה הפרמיות שמשלמים בוחרים כועסים (הם בחרו במר טראמפ), אבל יספרו להם שבסיבוב הבא הם יקבלו את החלק שלהם. 

הלאה לעניין ההגירה לארה"ב. כל אחד מבין שכדי לעצור הגירה לא חוקית צריך לעשות שני דברים פשוטים. למנוע כניסה של מהגרים לא חוקיים ולגרש את אלה שהצליחו להיכנס לארה"ב. כדי למנוע כניסה הציע מר טראמפ "לבנות חומה". זאת לאורך אלפי קילומטרים של הגבול עם מקסיקו. ראשי המפלגה הרפובליקאית אומרים שיצליחו לשכנע אותו שאפשר למנוע כניסה על ידי הגברת הפיקוח לאורך הגבול. זאת הייתה גם ההצעה של הנשיא בוש כאשר הציע "לפתור" את הבעיה של מניעת כניסה והשהות של אלו שכבר נמצאים בארה"ב. ההצעה לא התקבלה!

לסיכום – המיוחס יקבל את חלקו כבר כעת. הבוחרים הכועסים יצטרכו לחכות לסיבוב הבא.

תקופת "הכול דיבורים וציוצים" של מר טראמפ תסתיים בקרוב. מה שלא יסתיים היא העובדה שכל שנתיים מתקיימות בחירות בארה"ב והפוליטיקאים "המקצועיים" יתחילו לחשוב על הבחירות הבאות כבר בעוד שנה מהיום. הם בניגוד למר טראמפ, אין להם מגדל בניו יורק לחזור אליו.

לכן, כאשר באוקטובר 2016 כתבתי על אפשרות ל"הפתעה" בבחירות לנשיאות בארה"ב, הבעתי ספק אם זה בכלל ישנה מי יזכה בבחירות. שוק המניות בארה"ב, כמו התמונה שלמטה, משקף אפשרות זו.

 

2351

 

דר' שמואל גולדמן 

מנהל קרן נאמנות "למשקיע"

 

עודכן לאחרונה ב שני, 16 ינואר 2017 05:27

פריטים קשורים