ראשון, 24 אוקטובר 2021 05:28

אנרגיה ירוקה – פוליטיקאים ירוקים

המטיפים ל"אנרגיה ירוקה" מתעלמים מ"פרט קטן" (ומעלימים אותו מהציבור). אי אפשר, בטכנולוגיה שקיימת כעת, לצבור כמויות גדולות של אנרגיה "ירוקה" (רוח או שמש). כאשר "אין רוח", או יש עננים (ואין שמש) – לא ניתן להשתמש "במלאים" של אנרגיה ירוקה. אז מתברר שיש "מחסור".

כדי להזיז גוף בעל מסה מסוימת למרחק מסוים במהירות מסוימת, כאשר פועל כוח נגדי לתנועתו (למשל חיכוך), נדרשת כמות מסוימת של אנרגיה. כמות זו אינה תלויה בכך אם בשלטון יש פוליטיקאים ירוקים או פוליטיקאים שגורמים "לשינוי האקלים".

כדי שמכונית במשקל 1 טון תעבור מנקודה א' לנקודה ב' בזמן מסוים (דהיינו במהירות מסוימת), יש "להשקיע" אנרגיה. מקור האנרגיה יכול להיות שריפה של דלק בתא בעירה, ניצול של אנרגיה שאצורה בסוללה, משיכה בחבל על ידי "100 סינים" ועוד. האנרגיה הנדרשת כדי לעשות זאת, צריכה לבוא ממקור כלשהו. פוליטיקאים ירוקים אינם יכולים בהבל פיהם לשנות עובדה זו.

מאז שהתחיל השימוש במנוע בעירה פנימית (בעיקר ברכבים) לפני כ-120 שנים, לא היה שינוי בשיטת הפעולה שלו. השיטה הבסיסית מבוססת על חוקי הפיזיקה: כדי להשתמש באנרגיה מסוג מסוים יש "לצרוך" אנרגיה מסוג אחר. במקרה זה יש "לשרוף" אנרגיה בצורת דלק )או סוללה) וליצור אנרגיה מכנית שמסובבת את גלגלי הרכב. זהו. אין דרך אחרת.

המקור היעיל ביותר – יעיל מבחינת ניצולת אנרגיה – כדי להזיז מכונית מנקודה א' לנקודה ב', היה דלק – בנזין מסוגים שונים. אלו מופקים בעיקר מנפט. אם רוצים להניע מכונית חשמלית, "מישהו" צריך להפיק את החשמל "שצוברים" בתוך הסוללה ברכב.

חשמל מופק בתחנות כוח בצורות שונות: שריפת פחם/מזוט ליצירת קיטור שמניע טורבינות ש"מייצרות" חשמל, שריפת גז טבעי למטרה זו, הנעת טורבינות על ידי זרם מים מנקודה גבוהה לנקודה נמוכה, הנעת טורבינות על ידי רוח שנושבת במקום מסוים, הפיכת אנרגיה סולרית (מהשמש) לאנרגיה חשמלית. יצירת תגובת שרשרת גרעינית לייצור קיטור שמניע טורבינות.

מי שרוצה להחליף דלק/בנזין בחשמל להנעת כלי רכב, צריך לדאוג לכך, "שמישהו" יגדיל את היצור של חשמל ואת האמצעים להזרמת חשמל למקומות שבהם ניתן לטעון סוללות בכלי רכב שמונעים על ידי חשמל.

בנוסף, הוא צריך לדאוג שבכל עת תהיה זמינה כמות חשמל להנעת כלי רכב, בדומה לזמינות האנרגיה מדלק/בנזין. פה קיימת בעיה שפוליטיקאים ירוקים אינם יכולים לפתור בהבל פיהם. הכמות המוצעת של חשמל בכל עת יכולה להשתנות בגלל שינויים בכמות המיוצרת של חשמל ושינויים בכמות הנצרכת של חשמל וזו אינה תלויה רק בכמות הנצרכת להנעת כלי רכב.

הכמות המיוצרת של חשמל יכולה לקטון בגלל בצורת שמקטינה את כמות המים שנאגרת בסכר (ומניעה טורבינות ליצור חשמל). היא יכולה לקטון בגלל שינויים במזג האוויר שמשנים עוצמת רוחות, עננים שמסתירים את השמש מהפנלים הסולריים. היא יכולה לקטון בגלל תקלה בכור גרעיני שמשביתה את פעילותו.

שינויים בכמות הנצרכת של חשמל לשימושים אחרים מלבד להנעת כלי רכב, יכולה לגרום להקטנת הכמות המוצעת של חשמל באזורים מסוימים. הגדלת השימוש במזגנים במזג אוויר חם או במזג אוויר קר יכולה לגרום ל"האפלה מתגלגלת" בין אזורים שונים.

כל עוד תחנות כוח שמייצרות חשמל משתמשות בפחם/מזוט ליצירת "כמות בסיסית" של חשמל ובמקורות אחרים ליצירת "כמויות נוספות" לפי שינויים בביקושים (גם במהלך אותו יום), סביר שלא יהיה שיבוש גדול באספקת חשמל. זאת בגלל שאפשר להחזיק מלאים גדולים של פחם/מזוט בתחנות כוח.

אולם, אם המקורות לאנרגיה שמשמשת לייצור חשמל אינם ניתנים לאגירה בכמות גדולה מספיק כמו במתקני רוח ושמש, ובניגוד ליכולת האגירה של מלאי פחם, מזוט, אנרגיה גרעינית ובמידה מסוימת מים במאגרים – יתכנו שינויים גדולים בייצור חשמל לכל שימוש וגם בזמינות שלו להנעת כלי רכב.

זה מביא אותנו לפרט "קטן" שהמטיפים ל"אנרגיה ירוקה" בוחרים להתעלם ממנו (ולהעלים אותו מהציבור שבוחר בפוליטיקאים). אי אפשר, לפחות לא בטכנולוגיה שקיימת כעת, לצבור בצורה כלכלית אנרגיה שמיוצרת בצורה "ירוקה". חשמל שמיוצר באמצעות רוח, תנועה של מים (הידרואלקטרי), סולרי (שמש) – אי אפשר לצבור חשמל ממקורות אלה כמקור אנרגיה זמין.

מדוע זה חשוב? כיוון שכאשר "אין רוח", או יש בצורת ואין מים, או יש עננים (אין שמש) – לא ניתן להשתמש "במלאים" של אנרגיה שנצברה ממקורות אלו. אז מתברר שיש "מחסור".

לעומת זאת, "מלאים" של אנרגיה בצורת פחם, נפט, או גז טבעי שנוצרו במשך מיליוני שנים, ניתן להשתמש בהם. תחנת כוח (או מדינה) יכולה להחזיק במלאי של פחם, מזוט, או גז טבעי כך שכאשר יש שיבוש באספקה שוטפת שלהם, עדיין ניתן להפעיל את תחנת הכוח ולייצר חשמל. מי שאינו רוצה להבין כלל בסיסי זה, מופתע כאשר נוצר "מחסור" בחשמל וישלם את המחיר שפירושו ירידה בפעילות כלכלית  בהכנסות.

בקליפורניה ובטקסס בארה"ב, מבקשים כעת מהתושבים להקטין את השימוש בחשמל. זאת בגלל בצורת ובגלל "גל חום". ברור שבמקום שבו אין חשמל להפעלת מזגנים, גם לא יהיה חשמל להנעת כלי רכב. בקליפורניה, חברת החשמל מבקשת מבעלי רכב חשמליים להטעין אותם מחוץ לשעות השיא בביקוש לחשמל. רמז לבאות.

בארה"ב, כמו גם במדינות אחרות, יש נטייה להגדיל את ייצור החשמל על ידי שימוש בגז טבעי. בו בזמן, להקטין את הייצור של חשמל המופק מפחם/מזוט. המקור העיקרי לגידול בכמות המופקת של גז טבעי בארה"ב, היה משדות נפט, בייחוד מפצלי שמן (Shales) – תפוקת הגז משדות אלו הייתה בגדר "מוצר נלווה". בבארות מסוימות, בגלל מחסור באמצעי הובלה וחוסר כדאיות כלכלית בבניה של אלו, הגז נשרף אחרי ההפקה שלו. הפסקת הגידול בהפקת נפט ממקור זה, תביא להקטנת (או להפסקת) הגידול של הפקת גז טבעי בארה"ב. זה יגרום לעלייה במחירו ביחס למחיר הפחם בארה"ב וגם לעלייה במחיר החשמל. לא רק שמחיר הדלק/בנזין יעלה, אלא גם מחיר החשמל יעלה.

מחיר הפחם בעולם מזנק (בעיקר בגלל סגירת מכרות פחם). ארה"ב, עם מרבצי הפחם העצומים שלה, למעשה כמעט שאינה יכולה להגדיל יצוא פחם למדינות אחרות – מדוע? הפוליטיקאים "חיסלו" בה את החברות לכריית פחם. הציבור ישלם את המחיר ככל שמחירי הגז הטבעי בארה"ב ימשיכו לעלות, כשיתברר שתפוקת הנפט בה אינה גדלה למרות עליה במחיר הנפט.

מדוע? כיוון שזה אינו "אופנתי" כעת להשקיע בהגדלת תפוקת נפט. אז החברות הציבוריות שומרות על רמת תפוקה נוכחית ונהנות מגידול ברווחיהן ככל שעולה מחיר הנפט. כך אלו שמנהלים אותן יכולים לקבל בונוסים וגם להשתתף במסיבות קוקטיל עם המטיפים ל"אנרגיה ירוקה".

במדינה כמו ישראל, שבה הולכת וגדלה התלות של יצור חשמל באספקת גז טבעי ממספר קטן מאד של מקורות, גדלה האפשרות לשיבוש באספקת חשמל במקרה של "חילופי מהלומות", שבהם נורים טילים "מדויקים" למקורות של גז טבעי ולאמצעי ההולכה שלו (כמובן גם אל תחנות כוח, אולם זה עלול לקרות גם אם הן מופעלות בפחם/מזוט) – שיהיה בהצלחה לספינות חיל הים שבהם מוצבים אמצעים ליירוט טילים.

אולי ליתר ביטחון כדאי גם להתקין מזוזה על אסדת קידוח של גז טבעי.

ולעומת זאת – השקעות בפיתוח שדות נפט ברוסיה

חברות נפט גדולות במדינות המערב "נלחצות" על ידי פוליטיקאים ו"פעילי סביבה", להפוך לחברות ירוקות – דהיינו להקטין השקעות בהפקת נפט. לעומת זאת, שתי חברות ענק מערביות שעוסקות בסחר "בסחורות" – כולל בנפט, משקיעות ביליוני דולרים בשותפויות עם חברות רוסיות לפיתוח שדות נפט גדולים ברוסיה (בסיביר). זאת למרות התחזיות של "מומחים" במערב, שיקטנו הביקושים לנפט, ככל שהעולם יהפוך להיות "ירוק".

מי צדק? ימים יגידו. עד אז אין להתפלא אם מחיר הנפט (והדלק) ימשיך לעלות, ככל שחברות ענק במערב יצמצמו את ההשקעות שלהן בהפקת נפט. וזה יביא גם לעלייה במחיר החשמל.

דר' שמואל גולדמן
מנהל קרן נאמנות "למשקיע"

הירשמו כאן לקבלת התראה על כתבה חדשה

באר
אנשים לא מבינים איך משק החשמל עובד
יש הבדל משמעותי בחוזה אספקת החשמל של תחנת כוח רגילה
לעומת חשמל ממתחדשות.

תחנת כוח רגילה עובדת על פי תכנית ייצור,
אם היא תייצר פחות מהתכנית היא תשלם קנס,
ואם יותר, היא לא תקבל תשלום על הייצור הנוסף.

מתחדשות לא עובדות על פי תכנית ייצור,
מה שהן מייצרות חברת החשמל מחויבות לקנות.
זאת הסיבה לכותרות בעיתונים, שמתחדשות זולות יותר.

אם מתחדשות ייאלצו לעמוד באותם תנאים של תחנות כוח רגילות,
הן לא יהיו ברות-קיימא.

0

3000 תוים נשארו