האם מלאי הזהב עליו מדווח הבנק המרכזי האמריקאי אכן מגובה בפועל במטילי זהב? באמריקה מתרבות הדרישות לשקיפות ולביקורת "חיצונית" של כמות הזהב ואיכותו. דרישות אלה נדחו עד כה. מה יש להם להסתיר?

כל המפלגות רוצות לחלק אחרת את "העוגה"– גם לפיד. הבעיה של מדינת ישראל אינה חלוקת "העוגה", אלא החסמים שמונעים ובולמים את צמיחת "העוגה".

לראשונה מזה עשרות שנים קמה בישראל מפלגה שחרטה על דגלה עקרונות של חופש הפרט, כלכלה חופשית וצמצום ההתערבות והעשייה המזיקים של השלטון בחיינו. מפלגה שאימצה חלק ניכר מרעיונות "קו ישר".

ה"זכות לעבודה" קיימת רק אם תצליחו לשכנע מעסיק כי אתם מסוגלים ליצור עבורו ערך כלכלי אמיתי. השבתת נמל אשדוד כדי לסכל הזזת עובדת מיותרת שנשואה לחבר ועד... אינה מימוש של "זכות", אלא סחיטה של דמי חסות.

"החברתיים" התחנכו על קדושת מדינת הרווחה. כל קיצוץ, ולו הזניח ביותר, זוכה לכותרות זועקות -  "פירוק מדינת הרווחה". הזעקה אינה קשורה לעזרה לעני, אלא לאידיאולוגיה שמקדשת את שליטת המדינה בקניין הפרטי.