כרמל קני.

כרמל קני.

שישי, 04 נובמבר 2011 00:00

מדוע יש עובדי קבלן?

אם עובד מוכן לעבוד בשכר מסוים, אז מדוע שלא נעסיק אותו ישירות באותו שכר? מדוע מעדיף המעסיק לשלם שכר גבוה יותר שכולל גם את מתח הרווחים של קבלן כוח האדם? פארדוקס כלכלי?

שני, 21 נובמבר 2011 00:00

רגולציה ללא רגולטור

למרות ההסכמה הרחבה בדבר קיומה של בעיית יוקר מחיה, קיימת מחלוקת בנוגע לגורמים, ובוודאי בנוגע לפתרונות. אכן נדרשת רגולציה אמיתית על מחירי המוצרים בשוק. אבל מי יכול להיות הרגולטור?