"הציבור מוכן לקבל שינוי מהותי רק אם הוא נחוץ. נחיצות נוצרת רק בעת משבר."

ג'ין מונה, כלכלן פוליטי צרפתי ממייסדי האיחוד האירופאי