"חתירה לשוויוניות באמצעות כלכלה ממשלתית מתוכננת, מחייבת כפיית אי שוויון רשמי באמצעות הממשלה שמכתיבה את מיצובו של כל אזרח בסדר החדש."

פרידריך פון הייק, זוכה נובל, כלכלן האסכולה האוסטרית.