"החרות היא בסיסה של מדינה דמוקרטית".

אריסטו, פילוסוף יווני