"מסוכן להיות צודק כאשר הממשלה טועה."

וולטיר, סופר ופילוסוף צרפתי.