"סיוע ממשלתי לעסקים מזיק לא פחות מדיכוי עסקים... הדרך היחידה בה ממשלה יכולה לתרום לשגשוג היא לא להתערב."

איין ראנד, סופרת ופילוסופית.