שני, 11 יוני 2012 15:37

ספרד - תרגום פעלולי פוליטיקאים לשפת בני אדם

שוק ההון הפרטי מסרב לממן את הפעילות של בנקים ושל ממשלת ספרד. הפוליטיקאים שוב בחרו להרוויח זמן בדרך ש"אינה עולה כסף" למשלם המיסים: הלוואה של 100 ביליון יורו בכסף מודפס מאוויר...

את המשך הפעילות שלהם ולא רק של הבנקים אלא גם של הממשלה שגיבתה אותם למעשה ב"רישום כוזב" של ערך הנכסים שלהם. בנקים בספרד כבר מזה תקופה ארוכה אינם יכולים לממן את הפעילות שלהם בשוק ההון הפרטי. לא רק זאת. קיימת מגמה של "בריחת פיקדונות" מבנקים אלו. למעשה בדומה לבנקים באירלנד, ביוון ובפורטוגל הם אינם יכולים לעמוד בהתחייבויות שלהם בלי לקבל הלוואות במאות ביליוני יורו מהבנק המרכזי של גוש היורו.
 
ככל שמצב זה הלך והחמיר בחודשים האחרונים, נעלמת למעשה האפשרות של ממשלת ספרד לממן את הפעילות שלה בשוק ההון הפרטי. אומנם מאז תחילת שנת 2012 בנקים בספרד הגדילו את ההחזקות שלהם באג"ח של ממשלת ספרד (במימון הלוואות שקיבלו מהבנק המרכזי של גוש היורו), אולם ככל שמחירי אגרות חוב אלו חזרו לרדת, זה מגדיל את ההפסדים שלהם. לכן, נוצר מצב שלא רק בנקים בספרד אינם יכולים לממן את הפעילות שלהם בשוק ההון הפרטי, אלא גם ממשלת ספרד אינה יכולה לעשות זאת.
 
לכן, הם "לפתע הבינו" כי אין מנוס מלהודות שהתאדו מאות ביליוני יורו מערך הנכסים של בנקים בספרד.  כאשר זה קרה לפני כשנתיים באירלנד, ממשלת אירלנד הודיעה כי היא ערבה לחובות של הבנקים. כתוצאה מכך ממשלת אירלנד עצמה נזקקה "לחילוץ" ממדינות גוש היורו ונכפו עליה תנאים שהאיצו/החמירו ירידה גדולה בפעילות הכלכלית ובהכנסות של תושבי אירלנד.
 
כיוון שבספרד שיעור האבטלה כבר מתקרב ל-25% והממשלה כבר צריכה בתוך שנה-שנתיים להקטין את הגירעון בתקציבה ל-3% מכ-8% מהתוצר, נוצר חשש כי הגדלת חובות הממשלה בגלל סיוע לבנקים והגדלה נוספת ב"גזירות" שמוטלות על הציבור, יצרו בספרד חור שחור כלכלי כמו שנוצר ביוון, שעלול להביא ל"מפולת פוליטית " ולהתחזקותן של "מפלגות קיצוניות".
 
לכן, מנהיגי גוש היורו מסכימים לתת הלוואות במישרין ל"קרן לארגון מחדש של בנקים" בספרד ולא לממשלת ספרד. זה לכאורה מונע את הגידול בחובות של ממשלת ספרד ואת הצורך שהממשלה תטיל "גזירות" נוספות על הציבור.
 
מבחינה כלכלית אין שום ערך מוסף ל"סיוע" הזה. ממילא בנקים בספרד קיבלו כל סכום שרצו לקבל כהלוואה מהבנק המרכזי של גוש היורו (כאשר בטחונות משמשים למעשה גם אותם נכסים שהערך שלהם התאדה). כמו כן בולט האבסורד שכספי "הסיוע" מיועדים לשמש למימון הון עצמי לבנקים, בעוד הם ניתנים על ידי "קרן החילוץ הפיננסי" של גוש היורו כהלוואה. מדוע כהלוואה? כי אחרת ממשלות גוש היורו, בייחוד ממשלת גרמניה, היו צריכות להודות כי למעשה הן מגדילות את החובות שלהן, כדי "להציל" בנקים בספרד.
 
אולם העיקר הוא ששוק ההון הפרטי מסרב לממן את הפעילות של בנקים ושל ממשלת ספרד בגלל המצב הכלכלי בספרד וההנחה שלא יחול בזה שיפור לתקופה ארוכה. להיפך. סביר כי כמו במקרה של יוון כאשר התברר שיש צורך ב"חילוץ מתגלגל", כך יהיה גם בספרד. "הסיוע" שאמור להינתן לספרד, אינו אלא תחליף חלקי ל"סיוע" שכבר ניתן על ידי הבנק המרכזי של גוש היורו לבנקים בספרד. ממילא שוקי הון כבר מזמן מניחים כי התאדו מאות ביליוני יורו מהנכסים שבנקים בספרד מדווחים עליהם במאזנים שלהם. ההכרה החשבונאית בכך, אינה משנה את המציאות הכלכלית בספרד.
 
בריחת פיקדונות מבנקים בספרד, אינה נובעת מכך שהמפקידים חוששים שהבנק המרכזי של גוש היורו יאפשר מצב שבו בנקים בספרד לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם למפקידים. היא נובעת מחשש שהמטבע של ספרד לא יהיה גם המטבע של גרמניה ואז פיקדון בבנק ספרדי אינו שווה ערך לפיקדון בבנק גרמני. בגלל זה ממשיכים לגדול החובות של בנקים מרכזיים בגוש היורו לבנק המרכזי של גרמניה. כל עוד ממשיך להתקיים ולגבור חשש זה, סביר ששוק ההון הפרטי ימשיך לסרב לממן את הפעילות של בנקים בספרד ושל ממשלת ספרד.
 
שנית, היום מתקיימות בחירות לפרלמנט בצרפת. יש אפשרות שייווצר בה שיתוק פוליטי אם המפלגה הסוציאליסטית ביחד עם בנות ברית "מתונות" לא תזכינה לרוב בפרלמנט.
 
שלישית, בעוד שבוע תתקיימנה שוב בחירות לפרלמנט ביוון. יש סבירות גדולה ששוב אי אפשר יהיה להרכיב ממשלה "מתונה" ואפילו שמפלגת השמאל "הקיצונית" תצליח להרכיב ממשלה. במקרה כזה, אחרי מתן הסיוע "ללא תנאים" לספרד, סביר שתעלה דרישה כזו גם מממשלה כזו ביוון. פרישת יוון מגוש היורו תביא למחיקה של 100-150 ביליוני יורו מהחוב שלה, שלמעשה יתווסף לחוב של ממשלות גרמניה, צרפת והולנד. זה עלול לסכן את העמדת הפנים של השלטונות בגרמניה, כאילו תוכניות הסיוע למדינות בגוש היורו אינן "עולות כסף" לאזרחי גרמניה. ואז ההמשך אינו ידוע.
 
רביעית וזה יותר חשוב ממה שקורה באירופה, היא החולשה המסתמנת בפעילות הכלכלית בסין. השלטונות בסין נוהגים כעת כמו שנהגו השלטונות בארה"ב, בנק מרכזי וממשלה, אחרי קיץ 2007 כאשר צפו אל פני השטח הבעיות בהלוואות הסאב- פריים לבתים והתחיל להסתמן מיתון בארה"ב. דהיינו פעולות מינוריות בתחום הפיסקאלי והמוניטארי כדי למנוע מיתון. אנחנו יודעים מה היה ההמשך מקיץ 2008. לכך, יש השפעה על מחירי סחורות ובייחוד על מחיר הנפט. אולם בגלל שיתוק פיסקאלי-מוניטארי במדינות המערב, חולשה זו בייחוד במחיר הנפט, אינה מנוצלת ל"עידוד" הפעילות הכלכלית, אלא היא סימן לאפשרות. של "נפילה מצוק" כמו שקרה מספטמבר 2008.
 
 
דר' שמואל גולדמן
 
מנהל קרן נאמנות  "למשקיע"
 
גילוי נאות: הכותב מחזיק במישרין ובעקיפין במניות אנרגיה (הפקת נפט, גז ופחם), מחצבים ובמתכות יקרות.  כמו כן בפיקדונות במטבעות "חזקים" ובמטבעות "חלשים".

עודכן לאחרונה ב שבת, 06 אוגוסט 2016 15:44
הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן