שני, 16 ינואר 2017 05:11

המיוחס יקבל את חלקו – הבוחרים בטראמפ יצטרכו לחכות לסיבוב הבא

מיוחס – יהודי שנשלח לאסוף תרומות עבור הקהילה.

מיוחס שחזר ממסע התרמות עבור הקהילה נשאל על ידי ראשי הקהילה כיצד צלח מסעו. אמר להם: הייתה הצלחה גדולה. בנסיעה הנוכחית קיבלתי את החלק שמגיע לי. בנסיעה הבאה תקבלו את החלק שמגיע לכם.

זה מה שמתכננים ראשי המפלגה הרפובליקאית בארה"ב לבוחרים בטראמפ. ראשית, הם ידאגו להעביר חקיקה ותקנות "לחלק שלהם". הבוחרים בטראמפ יחכו לסיבוב הבא.

בכתבה קודמת (אוקטובר 2016) הסברתי מדוע סקרי דעת קהל הסברתי מדוע סקרי דעת קהל אינם יכולים לצפות "מהפיכה" בהתנהגות אנשים בבחירות, בייחוד כאשר הפער בשיעור ההצבעה לשני מועמדים לנשיאות בארה"ב הינו בתחום קטן של 1-5 אחוזים.

בבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר 2016 הייתה "מהפיכה" בהתנהגות הבוחרים במדינות שנחשבו לאזורי בחירה "בטוחים" עבור המפלגה הדמוקרטית. זה אפשר את בחירתו של מר טראמפ כנשיא הבא של ארה"ב.

הסיבה ל"מהפיכה" הייתה שמר טראמפ אמר לציבור הבוחרים במדינות אלו שהוא יביא לשינויים שהם רוצים בהם. זאת בעיקר בתעסוקה, ביטוח בריאות ובהגירה לארה"ב. הוא אמר שינקוט בפעולות, שלא צריך להיות בוגר אוניברסיטה יוקרתית, כדי לדעת שהן יכולות להביא לשינוי בתחומים אלו. זה בדיוק מה שראשי המפלגה הרפובליקאית, וייתכן שגם מר טראמפ עצמו, אינם מתכוונים לעשות "בסיבוב הנוכחי". 

נתחיל בתחום העיקרי שבגללו הייתה "מהפיכה" בהתנהגות של הבוחרים במדינות מסוימות, דהיינו בתעסוקה. הכוונה לסוג התעסוקה שבעבר יצרה הכנסות שאפשרו לעשרות מיליוני עובדים בארה"ב להימנות על "המעמד הבינוני".

לא צריך להיות מומחה כלכלי כדי להבין שחברה אמריקאית מעבירה את הפעילות התעשייתית שלה למדינה אחרת, כמו מקסיקו, סין ועוד, בגלל שעלות הייצור במדינות אלו נמוכה בצורה משמעותית מעלות הייצור בארה"ב. עלות הייצור מושפעת בעיקר מעלות שכר העבודה והוצאות נלוות וכמו כן מעלויות שנובעות מחוקים ותקנות בארה"ב לעומת אלו שנהוגים במדינות אחרות.

מר טראמפ אינו יכול לגרום לעליית שכר עבודה במקסיקו ובסין. הבוחרים שלו אינם רוצים שיגרום לירידה בשכר העבודה שלהם בארה"ב. לכן, הוא אמר שיגרום לעלייה אפקטיבית בעלות הייצור במדינות אלו על ידי הטלת מכסים על מוצרים שמיובאים לארה"ב. זו פעולה שהבוחרים במר טראמפ הבינו/מבינים שתביא לירידה בכדאיות הכלכלית היחסית של ייצור מוצרים מחוץ לארה"ב והייבוא שלהם לארה"ב. פשוט מאד.

אולם פעולה זו מנוגדת לאינטרסים של כל אלו שנהנו מתהליך "גלובליזציה" שבו מיליוני משרות "נעלמו" מהסקטור התעשייתי בארה"ב ונוצרו במדינות כמו מקסיקו וסין. "המומחים מטעם" של אינטרסים אלו, טוענים כי פעולה שכזו תגרום לשפל כלכלי בעולם, לאבטלה גדולה, להתמוטטות של בנקים – דהיינו לשואה כלכלית. ממש מפחיד. כאילו שבמדינות בארה"ב שבהן הייתה "מהפיכה" בהתנהגות הבוחרים, לא מתרחשת שואה כלכלית מזה 10-20 שנים.

האמירות של מר טראמפ שהוא יטיל מכסים על יבוא מוצרים לארה"ב על ידי חברות שתקטנה בעתיד תעסוקה בארה"ב, הן מגוחכות. מיליוני משרות בארה"ב כבר אבדו על ידי העתקת תעסוקה למדינות אחרות ולא יהיה שינוי בזה כל עוד יש הבדלים כה גדולים בעלות התעסוקה בין מדינות אלו והעלות בארה"ב.

אז מה עושים? צריך לתת למיוחס את חלקו (מהבחירות האחרונות בארה"ב) ולספר לבוחרים סיפור יפה מדוע הנתינה למיוחס תביא לשינוי מצב התעסוקה שלהם.

מהו החלק שיתנו למיוחס, דהיינו לאינטרסים שעבורם עובדים בקונגרס של ארה"ב (לפי דברי מר טראמפ עצמו)? הפחתה גדולה בשיעור המס שמוטל על חברות. הן בפעילות שלהן בארה"ב והן על רווחים שצברו בעבר על פעולות בארצות אחרות. זאת כמובן ביחד עם "פישוט מדרגות המס של יחידים" כדי שלא יטענו שרק העשירים ייהנו מירידה בשיעור המס שמוטל על חברות (כהצעת מר טראמפ ל- 15% והצעת ראשי המפלגה הרפובליקאית ל-20% וכמו כן "חנינה" על רווחים שנצברו עד כה בארצות אחרות).

ומהו הסיפור עבור הבוחרים במר טראמפ? ירידת המיסוי על חברות, תאפשר להן להשקיע סכומים גדולים יותר בארה"ב וזה ייצור מקומות תעסוקה, מיליוני ג'ובים, ובא גואל לבוחרים "הלא מרוצים".

לפי הטיעון הזה, באירלנד שבה שיעור המס הוא רק 12% ושבה חברות אמריקאיות גדולות מקיימות לכאורה "פעילות כלכלית", היו צריכים להיות לפחות 100 מיליון מועסקים. זאת בגלל שכל הפולנים, רומנים, יוונים, ספרדים ועוד ממדינות האיחוד האירופאי, היו נוהרים לאירלנד למשרות הנחשקות שנוצרות בה בגלל שיעור מס חברות של רק 12%. אולי זה עוד יקרה.

מדוע לעצור בשיעור מס של 15%? אפשר גם 2% ואז אפילו אפשר יהיה להעלות את שכר המינימום בדולר וחצי וסנטור סאנדרס יתמוך במר טראמפ. אם זה לא נשמע רציני, חכו לשמוע כיצד מתכוונים "המומחים" של המפלגה הרפובליקאית לטעון שהקטנת המיסוי (בלי הקטנת הוצאות הממשלה) לא תגרום לגידול של מאות ביליוני דולרים בגירעון השנתי בתקציב הממשלה. אלו אותם אנשים שמזה שנים טוענים שצריך להקטין את הגירעון בתקציב הממשלה ושכפו על הנשיא אובמה קיצוצים/הקפאת תקציב הביטחון ושמידי שנה בדיונים על התקציב איימו להשבית את הממשלה.

הקונגרס בארה"ב הוא לכאורה גוף רציני. הצעת חקיקה שיש לה השלכה תקציבית נבחנת ב"יחידה עצמאית" של הקונגרס שמדווחת על ההשלכות התקציביות שלה לתקופה עד 10 שנים. "המומחים" של מר טראמפ שרוצים להקטין את מס החברות (כדי ליצור תעסוקה, כמובן) אומרים שבחינת ההשלכות התקציביות של פעולה זו צריכה להיעשות בשיטה של Dynamic Scoring. לא להיבהל. זו אותה שיטה לפיה אם נמשוך את עצמנו כלפי מעלה בחגורת המכנסיים, נוכל להגיע אפילו עד לירח.

אפשר להסביר זאת עם קצת פיסיקה למתחילים. נניח שאנחנו מושכים את עצמינו למעלה בחגורת המכנסיים. כעת נניח, שהצלחנו להתרומם כלפי מעלה בשלושים סנטימטרים. מה זה בינינו רק 30 סנטימטרים? כיוון שכוח המשיכה של גוף כלשהו, במקרה זה כדור הארץ, כלפי גוף אחר עומד ביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם, אז אחרי שהצלחנו להתרומם רק ב-30 סנטימטרים, נוכל להניח שאם נמשיך למשוך את עצמנו בחגורת המכנסיים נוכל כעת להתרומם ב-80 סנטימטרים. וכך הלאה עד שנגיע לירח. כל מה שאנחנו צריכים להניח זה שהצלחנו בהתחלה להתרומם ב-30 סנטימטרים ומה זה בינינו?

זו השיטה ש"מומחי" טראמפ מציעים להשתמש בה כדי לאמוד את השפעת הפחתת המיסים על הגירעון בתקציב הממשלה. דהיינו, אחרי שבשנה הראשונה נצליח ליצור כך וכך מקומות עבודה שיניבו כך וכך הכנסות ממיסים, נמשיך בשנה השנייה ליצור עוד יותר מקומות עבודה שיניבו עוד יותר הכנסות ממיסים וכך הלאה עד שלמעשה הפחתת המיסוי של חברות בכלל לא תגדיל את הגירעון בתקציב הממשלה. זה יאפשר לחברי הקונגרס הרפובליקאים לאשר את הפחתת המיסים על חברות ולספר לבוחרים בטראמפ שבסיבוב הבא הם יקבלו את החלק שלהם. וכמובן הם ינהגו באחריות ולא יגדילו את הגירעון בתקציב הממשלה, ככל הנראה ליותר מ-1000 ביליוני דולרים בשנה. סכום שעד כה לטענתם יוביל לקטסטרופה כלכלית בארה"ב.

נעיר פה כי שיטה זו כבר ננקטה בממשל של הנשיא בוש (הבן) שהסתיים כידוע בקטסטרופה הפיננסית בשנים 2008/2009. עוד נעיר כי בנוסף להפחתת המיסים על חברות, מר טראמפ גם רוצה להגדיל את ההוצאות בתקציב ההגנה של ארה"ב. זה יכול ליצור משרות נוספות, אולם קרוב לוודאי שלא במדינות שבהן הייתה "מהפיכה" בהתנהגות של בוחרים.

עוד הם מתכוונים לתת למיוחס את חלקו על ידי שינוי החקיקה, פרנק-דוד, שהתקבלה אחרי המשבר הפיננסי בשנת 2008 ושנועדה להגביל את הפעילות "המסוכנת" של בנקים. הטענה היא שהגבלת הפעילות של בנקים מונעת מהם לתת אשראי וזה מונע יצירת משרות וכך הלאה. זו עוד פעילות למתן חלקו של המיוחס. לא פלא שמחירי מניות הבנקים עלו בעשרות אחוזים אחרי בחירת מר טראמפ לנשיא. 

בנוסף לכך הם מציעים לבטל תקנות שלטענתם מונעות יצירת מיליוני משרות בארה"ב. אין ספק שהפעילות של הנשיא אובמה "לשמירת הסביבה ומניעת התחממות כדור הארץ" גרמה לקשיים בסקטורים כמו תפוקת פחם והפקת נפט וגז. (אם כי למרבית הפלא תפוקת הנפט והגז בארה"ב בתקופת נשיאותו גדלה בשיעור רב! זאת למרות התקנות שלדברי אנשי מר טראמפ מונעות יצירת מיליוני משרות).

מכל אלו המיוחס יקבל את חלקו כבר כעת ולבוחרים הכועסים יספרו שהם יקבלו את החלק שלהם בסיבוב הבא. רק דבר אחד מר טראמפ לא יעשה והוא הדבר שבוחרים אלה הבינו בשכל ישר שיכול לשפר את תנאי התעסוקה שלהם – להטיל מכסים גבוהים על יבוא חופשי ממדינות בהן עלות השכר נמוכה מאד ביחס לארה"ב. טוב, הוא לא הבטיח לקיים את ההבטחות שלו.

מה עוד בהבטחת חלקו של המיוחס? ביטוח בריאות. מר טראמפ וראשי המפלגה הרפובליקאית הבטיחו "לבטל ולהחליף" את חוק ביטוח בריאות שנחקק בתקופה הראשונה של הנשיא אובמה. הכעס של בוחרים לגבי חוק זה לא נובע מכך שהטוב מצבם של מילוני אנשים, אלא מכך שהורע המצב שלהם. המצב הוטב עבור בעלי הכנסות נמוכות שיכולים כעת לקבל שירותי מדיקאייד (ביטוח הבריאות לבעלי הכנסות נמוכות) ועבור אנשים בעלי רקע רפואי חמור שלא יכלו לקבל ביטוח או שיכלו לקבל זאת רק בעלות גבוהה מאד.

המצב הורע עבור אלו שפרמיות הביטוח שלהם עלו בעשרות/מאות אחוזים ושסכום ההשתתפות העצמית שלהם בהוצאות רפואיות עלה לאלפי דולרים בשנה. זאת בגלל שחברות הביטוח העמיסו את תוספת העלות של מבוטחים בעלי רקע רפואי חמור על מבוטחים "בריאים". אין ניסים פיננסים.

אז כיצד מבטלים את החוק? הפוליטיקאים חוששים לפגוע במיליוני אנשים שכעת יש להם ביטוח בריאות (בעוד כשנתיים שוב יתקיימו בחירות לקונגרס). מי ישלם את העלות הנוספת שנוצרה כתוצאה מכך? חלק הוטל על התקציב הפדראלי. אבל חלק הוטל על מבוטחים "בריאים" והם כועסים.

ההצעה של ראשי המפלגה הרפובליקאית היא לבטל מיד את החוק. כלומר, מיד אבל לא כעת, דהיינו יודיעו על כך כעת אבל ייכנס לתוקף רק בעוד שנתיים (בשיטת יאיר לפיד בחוק לגיוס חרדים). אמנם לא תקטנה הפרמיות שמשלמים בוחרים כועסים (הם בחרו במר טראמפ), אבל יספרו להם שבסיבוב הבא הם יקבלו את החלק שלהם. 

הלאה לעניין ההגירה לארה"ב. כל אחד מבין שכדי לעצור הגירה לא חוקית צריך לעשות שני דברים פשוטים. למנוע כניסה של מהגרים לא חוקיים ולגרש את אלה שהצליחו להיכנס לארה"ב. כדי למנוע כניסה הציע מר טראמפ "לבנות חומה". זאת לאורך אלפי קילומטרים של הגבול עם מקסיקו. ראשי המפלגה הרפובליקאית אומרים שיצליחו לשכנע אותו שאפשר למנוע כניסה על ידי הגברת הפיקוח לאורך הגבול. זאת הייתה גם ההצעה של הנשיא בוש כאשר הציע "לפתור" את הבעיה של מניעת כניסה והשהות של אלו שכבר נמצאים בארה"ב. ההצעה לא התקבלה!

לסיכום – המיוחס יקבל את חלקו כבר כעת. הבוחרים הכועסים יצטרכו לחכות לסיבוב הבא.

תקופת "הכול דיבורים וציוצים" של מר טראמפ תסתיים בקרוב. מה שלא יסתיים היא העובדה שכל שנתיים מתקיימות בחירות בארה"ב והפוליטיקאים "המקצועיים" יתחילו לחשוב על הבחירות הבאות כבר בעוד שנה מהיום. הם בניגוד למר טראמפ, אין להם מגדל בניו יורק לחזור אליו.

לכן, כאשר באוקטובר 2016 כתבתי על אפשרות ל"הפתעה" בבחירות לנשיאות בארה"ב, הבעתי ספק אם זה בכלל ישנה מי יזכה בבחירות. שוק המניות בארה"ב, כמו התמונה שלמטה, משקף אפשרות זו.

 

2351

 

דר' שמואל גולדמן 

מנהל קרן נאמנות "למשקיע"

 

עודכן לאחרונה ב שני, 16 ינואר 2017 05:27
תגובות  
0 #1 קל ללגלגיעקב 2017-01-16 09:09
קל לכתוב כתבות מלגלגות כמו זו של ד"ר גולדמן.
אבל, צריך לחשוב מה החלופות. החלופה לטראמפ הייתה הילרי קלינטון (לא אלוהים), או במילים אחרות more of the same (המשך מדיניות אובמה) במקרה הטוב ביותר, וכנראה יותר גרוע.

לא היו להילרי הצעות יותר טובות מאשר ההצעות של טראמפ, שאין טעם לבקר אותן עכשיו על ריק לפני שנראה מה באמת יעשה.

גם הניתוח של גולדמן "מה הבוחרים רוצים" הוא חוכמולוגיה זולה. האישיות של הילרי קלינטון הייתה אנטיפטית, מזויפת ובלתי נסבלת, טראמפ היה המועמד היותר טבעי ומעניין, וזה הביא לנצחונו. גורם שני היה הרצון לחילופי שלטון - תמיד, אחרי כמה שנים של שלטון מפלגה אחת מחליפים אותה בשנייה. הגיע הזמן כעת להחלפה בארה"ב.

הפירוש המטריאליסטי של גולדמן - שבוחרים אלה או אחרים בוחרים כפי שהם בוחרים רק כי הם רוצים יותר כסף לעצמם - הוא נדוש, ומרקסיסטי, ולא נכון. יש גורמים נוספים השמפיעים על הבוחרים מלבד הכסף. כמובן, הכלכלן גולדמן רואה רק כסף ורק מטריאליזם, ולא קולט דברים אחרים.

עוד שגיאה יש לגולדמן בנושא יוקר הייצור בארה"ב שנובע במידה גדולה מהרגולציה הכבדה וכוח היתר של האיגודים המקצועיים (שהרסו את דטרויט). ההבטחה של טראמפ להפחית ברגולציה ולהוזיל את עלויות העבודה (מבלי להקטין משכורות) היא הדרך הנכונה. (דרך קשה ולא ברור מה ייעשה בפועל).

בקיצור - כתבה רעה מאד של גולדמן - חוכמולוגיה זולה ונדושה בלי אחיזה במציאות.
ציטוט
0 #2 קל ללגלג - חסר תוכןיעקב 2017-01-16 09:14
עוד מילה אחת עבור מי שעדיין לא הבין את הביקורת שלי: המאמר של גולדמן חסר תוכן. הוא גיבוב מילים ריקות.

הבעיות של ארה"ב קשות, ולא תיפתרנה בקלות, את זה אנו יודעים. טראמפ הבטיח הבטחות מוגזמות, כמו כול הפוליטיקאים, ללא יוצא מן הכלל.

מה עוד חדש?
ציטוט
0 #3 תוכן מענין - אולי מנוגד לתפישתךאפרים 2017-01-16 16:22
כותב המאמר מסביר בפשטות שטראמפ הבטיח להילחם בגלובליזציה ולהחזיר משרות לארה"ב כדי שעשרות מליוני עובדים שוב יוכלו להשתייך למעמד הביניים. והכותב אפילו מאמין שמלחמה בגלובליזציה אכן תחזיר משרות .
הוא טוען שאין סיכוי שבכירי הרפובליקאיים יאפשרו לו מדיניות כזו . והיא תידחה לטובת הקלות במיסוי למאיון העליון שיאיצו את הצמיחה...
אתה יכול לחלוק על דעתו של גולדמן . אבל הוא מלא בתוכן - גם אם "שמאלני" מדי להשקפתך .
באשר לאישיות של טראמפ יחסית להילארי - אני מעדיף חכם/משכיל רמאי מאשר טיפש/בור וולגרי ( וגם רמאי ).
ציטוט
0 #4 עוד נביא בישראל...יעקב 2017-01-16 21:35
"הוא טוען שאין סיכוי שבכירי הרפובליקאיים יאפשרו לו מדיניות כזו . והיא תידחה לטובת הקלות במיסוי למאיון העליון שיאיצו את הצמיחה..."

אז יש לנו עוד נביא... בסדר...

באשר לטראמפ - אתה מכיר אותו אישית, ומעריך שהוא בור וטיפש. אשרי לך... אלא שאתה כמובן מכיר אותו דרך המשקפת של העיתונות... זה לא תמיד נותן תמונה מדויקת (זאת ההייתה בדיחה...).

זכותך לחשוב כרצונך, אם תכתוב מאמר פרשנות נוסח גולדמן אתייחס בהתאם.
ציטוט
0 #5 סגולות יחסיות של הילרי וטראמפיעקב 2017-01-16 21:45
הדעה שלך בנושא אינה יוצאת דופן, ואינה אבסורדית. בערך חצי מהאמריקאים חשבו ככה וחצי אחרת. טראמפ ניצח כי מעט יותר אנשים העדיפו אותו על פני ירבתו במדינות המפתח.

להגיד כמו גולדמן שזה בגלל שהוא הבטיח להם (הבטחות מופרכות לדעת גולדמן) שיתן להם יותר כסף זו אימרה פשטנית, מטריאליסטית וטיפשית. היו הרבה סיבות, ולא כמו שגולדמן רומז, שהאמריקאים הם כאלה טיפשים (בניגוד לגולדמן) שהם מאמינים לכול הבטחה מוגזמת של פוליטיקאי.
ציטוט
0 #6 אנשים מתרשמים מאישיות המועמדיעקב 2017-01-20 12:29
As Nobel-prize winning behavioral economist Daniel Kahneman explains, people are not persuaded by facts and numbers, statistics and arguments. They are persuaded by people they like. Trump won a big majority of the states because voters in them liked the way he spoke for them.

שמואל גולדמן טוען את הטענה הפשטנית והמטריאליסטית, האומרת שהמצביעים (שכולם טיפשים) מצביעים עבור המועמד שמבטיח להם הטבות חומריות הכי גדולות.

הנה, אומר דניאל כהנמן, בציטוט שלמעלה - שאנשים מצביעים עבור המועמד שהם הכי מתרשמים מאישיותו. האישיות של טראמפ הייתה יותר אטרקטיבית ואוטנטית מהקרש שקראו לו הילרי קלינטון.
ציטוט
0 #7 לא צריך את כהנמן בשביל להבין את זהאפרים 2017-01-20 18:11
גם הגרמנים בחרו בהיטלר כי הם אהבו את האוםן שבו הוא דיבר אליהם .
ואל תבין אותי לא נכון , אינני משווה את טראמפ להיטלר , אבל גם גולדמן יודע שטראמפ לא הציג עובדות ונתונים . הפופוליזם ניצח.
ציטוט
0 #8 אתה נתפס לדמגוגיהיעקב 2017-01-21 16:16
בהשראת העיתונות.
"הפופוליזם ניצח" - זו סיסמה דמאגוגית, מתנשאת וריקה מתוכן. זו דעתך הסנטימנטלית.

זו סיסמה מתנשאת הרומזת שאתה (ושמואל גולדמן) חכם, ואבל המוני בני האדם הם טיפשים ואוכלים בקלות שקרים, ולכן בחרו בטראמפ.

המוני בני האדם חכמים ממך וגם מגולדמן. הם בחרו במועמד הטוב יותר מבין השניים שהוצגו להם.

התכניות של הילרי קלינטון, ושל אובה - להדפיס עוד ועוד כסף, ולהעסיק עוד ועוד פקידים ממשלתיים, לא היו פחות הזויות וגרועות מההבטחות ה"דמגוגיות" לכאורה של טראמפ.

בינתיים טראמפ מאמץ גישה נכונה: פחות מיסים, פחות רגולציה, פחות פקידות ממשלתית. הוא נתן הוראה לקצץ 10% קיצוץ רחבי בתקציבי המשרדים, ו 20% בכוח האדם הממשלתי. זו הוראה בכיוון הנכון, והיא בדיוק ההיפך מאשר אפשר היה לצפות מהמפלגה היריבה (הילרי). (מה יתבצע בפועל - נחיה ונראה).
אז - בינתיים - העם בחר נכון.
מה יהיה מהמשך - אללה יודע (והנביא גולדמן לא).

השאלה היא במידה רבה אידאולוגית: האידאולוגיה של הילרי קלינטון ושל השמאל שהיא חלק ממנו היא: יותר מיסים, יותר גרעונות, יותר הדפסת כסף, ויותר תכניות ממשלתיות שפירושו - יותר מועסקים בסקטור הממשלתי.

טראמפ אימץ, בצורה בורה, את האידיאולוגיה ההפוכה - השמרנית-ליברטנית: פחות מיסים, פחות ממשלה.
אין בכלל ספק בשינוי הכיוון האידאולוגי העמוק שהתרחש. יש ספקות בקשר לעומק השינויים שיתגשמו במישור המעשי. את זה - ימים יגידו.
ציטוט
0 #9 תיקון טעות דפוסיעקב 2017-01-21 16:18
טראמפ אימץ, בצורה בוררה
ציטוט
0 #10 חוסר אמונה בכוח המושיעיעקב 2017-01-21 16:25
יש נטייה לשמאל לגדף ולקלל, ולהשמיץ את כול מי שאינו מאמין באידיאולוגיה שלהם, שלפיה הממשלה היא האלוהים, והמושיע. מי שאינו אוהב מיסוי גבוה ורגולציה ממשלתית רבה ופקידות ענפה, ותכניות ממשלתיות לרוב הוא , לדעתם מטומטם או משוגע.

מי שאינו קונה את האידיאולוגיה שלהם זוכה לכינויי חיבה נוסח "גזען", "היטלר" וכדומה.

העיתונות השמאלית (אין כמעט אחרת) והאקדמיה (השמאלית - אין כמעט אחרת) מציפים אותנו בתעמולה אינטנסיבית בנוסח זה.
אל תקנה את הפופוליזם השמאלי הזה.
ציטוט
0 #11 סימן לשינוי האידאולוגייעקב 2017-01-21 16:29
"אין בכלל ספק בשינוי הכיוון האידאולוגי העמוק שהתרחש. "

הסימן הטוב ביותר לגודל השינוי האידאולוגי: עוצמת הקללות שהעיתונות והשמאל מטיחים בטראמפ וחסידיו.
ציטוט
0 #12 העיתונות , השמאל והכבוד לחכמת ההמוניםאפרים 2017-01-22 16:54
לא זכור לי הכבוד הרב שהבעת לחכמתם של מצביעי אובמה ( שפעמיים היוו רוב בקרב המצביעים ולא מיעוט בשיעור של 2.3 מליון כמו בפעם הזאת ) .
לשמחתי , טראמפ " הליברטאני " חוסך ממני את הצורך לקרוא עתונות שנשלטת ע"י השמאל כדי לגבש את דעתי עליו . טראמפ הוא מה שז'בוטינסקי נהג לכנות "טיפש של קיץ " - אין לו צורך לפשוט את כל מחלצות החורף כדי שתזהה שלפניך עומד טיפש/גזען/בור ( תבחר את מה שמתאים ) . דקה אחרי שהוא פותח את הפה אתה מזהה עם מי יש לך עסק .
אגב לתפישתך - "פוקס ניוז" זה שמאל ? תקשיב למה שאומרים עליו שם .
השנאה להילארי מעבירה אנשים על דעתם וחבל . אגב , הטעות הפרוידנית שלך , אותה מיהרת לתקן ( ולא בהצלחה... )כנראה שאינה מקרית. טראמפ מאמץ לכאורה אידאולוגיות מתוך בורות - הוא חף מכל אידיאולוגיה ( מלבד זו ש"הפוסי נמצא שם כדי שנתפוס אותו " ) .
התקווה היחידה של העולם החופשי היא ש ה CIA וה FBI יגרמו להדחתו לפני שיספיק לגרום יותר מדי נזקים .
אגב, בשום מקום במאמרו של גולדמן לא ראיתי שהוא לועג לצביעי טראמפ . הוא אפילו מצדיק את הצבעתם שיוצאת מנקודת הנחה שהוא יקיים את מה שהבטיח . חילוקי הדעות היחידים שיש לך איתו הם האם הוא יעמוד בהבטחותיו לקהל המצביעים או שידאג קודם למיוחסים . נחיה ונראה .
ציטוט
0 #13 טראמפ א-אידאולוגייעקב 2017-01-22 23:44
אכן טראמפ א-אידאולוגי, הוא לא "מלומד" במובן של תולעת ספרים או בקיא ברזי הפילוסופיה הליברטאנית (או אחרת). הוא לא שרוי בספרות אינטלקטואליות גבוהות, של כאלה שאוהבים להתפלסף. הוא שונה מאיתנו - שאנחנו מומחים בפילוסופיה, אבל לא בחיי המעשה. (פחות או יותר).
טראמפ פועל יותר בצורה אינסטינקטיבית, ומעשית.(האמריקאים אוהבים את זה וקוראים לזה: פראגמטיזם).
רייגן היה חזק באידאולוגיה שמרנית (בצד הרעיוני) אבל חלש מאד בהגשמתה - בהוצאתה לפועל, בצד המעשי. הוא ידע לדבר יפה ותו לאו.

האינסטינקטים של טראמפ פחות או יותר בכיוון הנכון - פחות ממשלה, פחות מיסים, יותר פעולה חופשית לאזרחים. והוא מינה הרבה בעלי תפקידים ויועצים טובים - שיש סיכוי שימשכו את העגלה לכיוון נכון. טראמפ גם לא אידיוט - רחוק מזה - ויש סיכוי שישמע ליועצים שסביבו, וימצא דרכו, בשכל ישר. אני מקווה כך, ואין לי סיבה לחשוב אחרת.

טראמפ הוא כלי - כלי של הרפובליקאים להגיע לשלטון. כול הרפובליקאים טהורי הגזע והפילוסופים הגדולים לא היה להם סיכוי להיבחר ולהגיע לנשיאות. אבל, באמצעות טראמפ - (שגילה כשרון נדיר ביחסי ציבור ופניה לבוחרים) חלק גדול מטובי השמרנים הגיעו לעמדות כוח, כולל רוב בסנאט ובית הנבחרים.
טראמפ הגיע לנשיאות בכוחות עצמו, ללא עזרת הממסד הרפובליקאי. אבל - הוא מבין שהוא לא יכול לשלוט לבד - ופנה לממסד הרפובליקאי השמרני למילוי המשרות בממשלו.

כול ההפחדה על טראמפ - כאילו הוא סכנה לציבור, גזעני, אנטישמי, פאשיסט או היטלר הם גוזמאות מטומטמות ושקרים מכוונים של העיתונות העוינת. בשביל העיתונאים והאקדמאים - אם אתה כופר בתורה הסוציאליסטית-מרקסיסטית-חברתית של ישועה באמצעות ממשלה כוחנית - אינך אלא פאשיסט מטומטם וסכנה לציבור. כול הרפובליקאים, בלי יוצא מן הכלל הם "סכנה לציבור" לפי עמדה זו.

ברור לי שלא כול מה שטראמפ הבטיח הוא יעשה, ולא כול מה שיעשה יהיה נכון, או יהיה משהו שאני יכול לתמוך בו (ואני לא יודע מה יעשה). נחיה ונראה. אני כרגע לא מוצא סיבה לפחד, חשש או דיכאון. ההיפך - אני אופטימי.
ציטוט
0 #14 מדוע נבחר אובמהיעקב 2017-01-22 23:55
אתה שואל: "אם ההמון כול כך חכם, מדוע נבחר אובמה?"

שאלה טובה.
א. ההמון לא תמיד בוחר נכון...

ב. אובמה נבחר מסיבה אחת מכריעה: הגזע - או צבע העור.
יש אומנם לאובמה כישרון נאום ולא מעט כריזמה אישית - אבל הסיבה העיקרית שהוא נבחר היא צבע עורו.
ובנוסף: המועמד הרפובליקאי שהתמודד מולו (מקקיין) היה זקן, חלש וגרוע. בבחירות השניות, היה לאובמה יתרון של נשיא מכהן, ורומני (אדם טוב כשלעצמו) היה אפור ובלתי מעניין.

מקקיין גם נמוך מאובמה, והמועמד הגבוה יותר בדרך כלל מנצח...
ציטוט
0 #15 העזרה של טראמפיעקב 2017-01-23 00:07
אמרתי:"טראמפ הגיע לנשיאות בכוחות עצמו" - פחות או יותר נכון.
אבל, באוגוסט הקמפיין שלו היה במשבר, והפופולריות שלו נחלשה. אז לקחו אותו לידיהן שתי נשים: רבקה מרסר וקליאן קונוויי (זו האחרונה התמנתה אז על ידו למנהלת הקמפיין). תקרא עליהן. הן הביאו אותו לנשיאות ואם הן תמשכנה למשוך בחוטים - אנו בכיוון נכון.
ציטוט
+1 #16 טראמפ מצדיע לקרוגמן ושטיגליץאפרים 2017-01-23 18:33
בוודאי שמחת לשמוע שטראמפ מגשים את החלום הרטוב של קרוגמן ושטיגליץ וחותם על פרישת ארה"ב מ TPP . האמת שאני סתם נהנה לקנטר ... מעניין מה דעתך?
ציטוט
0 #17 זה לא אומר כלוםיעקב 2017-01-24 11:17
סחר חופשי פירושו סחר חופשי, ולא הסכמי סחר נוסח TPP. אינני בקיא בתוכן של ה TPP, בוודאי יש שם כמה אלפי עמודים של רגולציות וקישקושים. אני לא בעד הסכמי סחר נוסח TPP. סחר חופשי לא זקוק לשום הסכמים וחוזים. כשמו כן הוא: חופשי.

יש חשש כבד שבהמשך יאסור טראמפ ייבוא ממדינות כאלה או אחרות ו/או יטיל מכסים גבוהים. אלו לא יהיו צעדים טובים, ויפגעו בארה"ב.
נשאר לראות מה יעשה בפועל, מה יאסור, כמה מכסים יטיל. אנו לא יודעים עדיין. מכס נמוך לא יהיה אסון גדול כול כך, זה יהיה עוד מס, לא צעד חכם אבל, כמו כול המיסים, אפשר לחיות איתו.

ביטול ה TPP הוא, בינתיים, צעד סימלי חסר משמעות, אבל אני בעד. אני בעד ביטול הסכמי סחר מסובכים נוסח TPP, שאינם אלא סבך מבולגן של רגולציות.
ציטוט
0 #18 לא הכול וורודיעקב 2017-01-24 11:20
לא טענתי שכול צעד שטראמפ יעשה יהיה טוב. זה מוגזם לצפות לכך, הוא לא המשיח.
טענתי רק, שבשיקלול מכלול הצעדים, אני חושב (ומנחש ומקווה) שהוא יהיה יותר טוב - לא מאלוהים - אלא מהחלופה - קלינטון.
ציטוט
0 #19 הנה צעד חיובייעקב 2017-01-24 14:20
WASHINGTON — President Trump on Monday ordered an across-the-board employment freeze for the federal government, halting hiring for all new and existing positions except those in national security, public safety and the military.

In the two-page order, Mr. Trump said the directive was a stopgap way to control the growth of government until his budget director recommends a long-term plan to significantly reduce the federal work force through attrition.
ציטוט
הוסף תגובה