רביעי, 09 אוגוסט 2017 04:00

המלכוד של בנק ישראל – האם בנק ישראל נאלץ להדפיס כסף?

בכתבה קודמת "השמצנו" את נגידת בנק ישראל על החלטתה להדפיס כסף למימון אגירת דולרים. אני לא חוזר בי, אבל תיתכן אפשרות נוספת: בנק ישראל נאלץ להדפיס שקלים.

2399

 

בכתבה קודמת "השמצנו" את נגידת בנק ישראל על החלטתה להדפיס כסף למימון אגירת דולרים. אני לא חוזר בי, אבל תיתכן אפשרות נוספת: בנק ישראל נאלץ להדפיס שקלים.

נזכיר, בעבר גייס בנק ישראל שקלים לקניית הדולרים באמצעות מכירת אגרות חוב בשם מק"מ. הריבית הנוכחית על המק"מ שנמכר על ידי בנק ישראל – אפסית. ייתכן שהירידה החדה במכירות המק"מ נובעת מהעדר ביקוש – אין מספיק קונים בריבית כה אפסית. ייתכן שבנק ישראל לא מצליח למכור לציבור מק"מ ולכן אינו מצליח לגייס די שקלים. כדי לקנות דולרים צריך לשלם בשקלים ולכן לבנק אין ברירה זולת הדפסת כסף.

בכתבה הקודמת שיערנו שהדפסת הכסף המסיבית של בנק ישראל נובעת מהחלטה שמתבססת על תחושת הביטחון של בנק ישראל כי "אין ולא תהיה אינפלציה". במחשבה נוספת, הנה עוד אפשרות: מיצוי יכולתו של הבנק המרכזי לגייס כסף מהציבור היא שמאלצת את הבנק להדפיס שקלים. הריבית על המק"מ עומדת כיום על 0.13%, כלומר קרוב לעשירית האחוז לשנה. על השקעה של מיליון שקלים, תקבלו אחרי שנה ריבית של 1,300 ₪. אם מביאים בחשבון עמלת קנייה ומכירה, "דמי שמירה" לבנק ומס על הריבית – אז הריבית אפס או שלילית. כדי שכדאי יהיה לקנות מק"מ ולראות תשואה חיובית, צריך שיהיה לכם הרבה מאד כסף פנוי לזמן קצר והסדרי עמלות "מיוחדים".

כדי שבנק ישראל יצליח לגייס יותר כסף מהציבור באמצעות המק"מ – הבנק חייב להעלות את הריבית – להגדיל את כדאיות ההשקעה. וכאן המלכוד של הבנק. העלאת ריבית מנוגדת "למדיניות המוניטרית" של בנק ישראל. העלאת הריבית תגרום לביקוש-יתר לשקלים ותוריד את שער הדולר. השקל יתחזק ויתפתח ייסוף. "היצואנים ייפגעו" ובנק ישראל יצטרך להגביר את רכישת הדולרים. אבל מהיכן ישיג הבנק שקלים לרכישת דולרים? האם יעלה שוב את הריבית על המק"מ? זה כבר נראה כמו כלב שרודף אחרי זנבו.

אז עדיף כבר להדפיס שקלים. להעלאת ריבית יש תוצאות מידיות. אבל אם הבנק ידפיס שקלים, "הציבור" לא ירגיש מיד בתוצאות ועל כך בכתבה הקודמת.

כמובן שבנק ישראל מדפיס שקלים באופן "אחראי וזהיר". כך חשב גם נשיא ונצואלה, הסוציאליסט המתקדם הוגו צ'אבס, כאשר התחיל בהדפסת כסף למימון ה"זכויות החברתיות" שהנהיג, "הזכות לקורת גג לכל", "הזכות למזון", "הזכות לעבודה קבועה", "הזכות לפעילות ספורטיבית ולנופש" ועוד.

האינפלציה בוונצואלה מגיעה למאות אחוזים בשנה, מחירים מזנקים מידי יום, המדפים בחנויות ריקים. כל זאת במדינה עם עתודות הנפט הגבוהות בעולם. צ'אבס הנהיג רשמית את "הרפורמה הבוליברית" בשנת 2000, נייר הטואלט אזל בחנויות בערך בשנת 2014... למחלה הסוציאליסטית יש תקופת דגירה ארוכה למדי. מחלה ממזרית: בשלביה הראשונים של המחלה, החולה מרגיש מצוין, החולה נהנה מ"החרמת רכוש הקפיטליסטים" ("חלוקה מחדש של העושר"). 

התקשורת מכנה את האסון בוונצואלה כ"משבר כלכלי", כ"ניהול כלכלי כושל" – כך סתם. אף מילה על כישלון ניסיון נוסף ביישום סוציאליזם ("משטר חברתי רגיש"). כישלון בלתי נמנע נוסף לניהול ריכוזי של הכלכלה על ידי ממשלה ובנק מרכזי.

מוטי היינריך

שחרורון
סוציאליזם זה סרטן
ב1984 האינפלציה השנתית בישראל הייתה 445% - שידור חוזר?
0
יאיר בן משה
כאמור, שורש הבעייה - הגנה על היצואנים
וזאת בנוסף להטלת מכסי מגן על היבוא כדי להגן על היצרנים המקומיים, נועדו כדי "לשמור ואף להוסיף מקומות עבודה".ואכן, כל עוד המדינה והציבור תומכים בתפיסת העולם האנרכוניסטית הרואה את העבודה כ"ערך", ואת התעסוקה כמטרה, ימשיך העיוות והסבל.הדרך לחופש ולקידמה מחייבת סילוק דת העבודה מתוך חיינו והצדעה לאותם המבטאים באורח חייהם ערכים חשובים ונכונים יותר.
0
יעקב
דפוס ישראל מול דפוס ארה"ב
נגידת בנק ישראל מדפיסה פיסות נייר (שקלים) כדי לקנות פיסות נייר שהדפיס הבנק הפדרלי (דולרים).כולם, בכול העולם, מדפיסים כמו משוגעים. תחרות בריצה במורד אלי תהום.
0
יעקב
ייכנסו בו מאחור
מי שיפסיק להדפיס ייכנסו בו מאחור וימוטטו אותו...
0
אדם סמית
לשחות עם הזרם
כשהייתי בצבא לפני שנים רבות, לקחו אותנו לנחל\ביוב בשטחים, והמפקדים אמרו לנו להיכנס (היה יום חם), כולם נכנסו חוץ ממני ועוד חייל. מה שקרה זה שהחברה שנכנסו חטפו שילשולים והוציאו גימלים, ואני והחייל הנוסף טחנו שמירות בבסיס כי היינו הבריאים היחידים במחלקה.המקרה שאתה מתאר דומה, אם תנהג כמו כולם ותדפיס כסף תהנה זמנית ואז תיפגע ביחד עם כולם, אם לא תדפיס לא תהנה אבל לא תתחמק מפגיעה. אז יאללה כבר עדיף להיכנס למים.
0
אורי
אם תהיה אינפלציה הריבית תעלה
אם הדפסת השקלים תגרום לאינפלציה יעלו את הריבית על המקמ ולאתהיה שום בעייה
0
אילן
אני לא מבין איפה הגדלת היצע הכסף
אשמח עם תבהיר לי את הסוגיה.הדולרים שנכנסים למשק ע"י היצואנים מוחלפים בשקלים.בנק ישראל מגייס את אותם שקלים מהיצע הכסף הקיים בעזרת המק"מ (האזרח משקיע באג"ח בעזרת חסכונות/יתרה בבנק).משמע הדולרים מומרים בשקלים שמגויסים בעזרת המק"מ, משמע חוץ מהריבית על המק"מ לא נוצר כסף חדש.
0
מוטי היינריך
יצירת כסף חדש
אילן, אתה צודק. בתהליך שתיארת אין יצירת "כסף חדש". היו שנים שבנק ישראל גייס כך כסף לקניית דולרים (באמצעות הנפקת מק"מ).לא כך בשנתיים האחרונות. ב-2016 גדלו יתרות מטבע החוץ ב-27 מיליארד דולר (חלק מהגידול נובע משינויים בשערי המטבע). בנק ישראל לא הגדיל את כמות המק"מ לצורך מימון קניית הדולרים. נהפוך הוא – הבנק אפילו פרע חלק ניכר מהמק"מ הקיים.בנק ישראל פשוט הדפיס כסף למימון קניית הדולרים ופירעון המק"מ. רואים את ההדפסה גם בצמיחה התלולה בפיקדונות הבנקים המסחריים בבנק ישראל.ראה טבלה בכתבה קודמת:"מאיפה הכסף? כיצד יש לבנק ישראל כסף לקנות ולצבור דולרים?" ראה לינק ב"פריטים קשורים" בסוף הכתבה הנוכחית.
0
אילן
תודה על התגובה
שתי שאלות:1. האם הגדלת היצע הכסף ב27 מליארד דולר תימדד בסוף השנה כצמיחה של התל"ג?2. ממש שאני הבנתי בארה"ב מאז 2008 ההקלה המוניטרית בוצעה כך:משרד האוצר האמריקאי מנפיק סדרת אג"ח והפדרל ריזרב קונה אותה והיא עוברת למאזן שלו.האם הדפסת הכסף של בנק ישראל בוצעה כך? או שפשוט הבנק הזין 27 מיליארד דולר למאזן שלו?
0
מוטי היינריך
היצע כסף ותוצר
היצע הכסף יגדיל את התוצר רק אם הוא יתורגם לקניות. קשה לדעת.הפד קנה אגרות חוב בשוק הפתוח. בנק ישראל לא רכש אג"ח של מדינת ישראל, במקום זאת הוא רכש דולרים ושילם תמורתם בשקלים חדשים ש"הדפיס". הדולרים נרשמים במאזן בצד ה"נכסים", הכסף המודפס מופקד בסופו של דבר בחשבונות בבנקים המסחריים והופכים להיות לחלק מ"הרזרבות" שלהם, פיקדונות הבנקים המסחריים בבנק ישראל. כך מגיע הכסף "המודפס" אל טור ההתחייבויות של בנק ישראל שמאזנו גדל.
0
Sam
אחלה פוסט
מאמר מעניין, "המלכוד של בנק ישראל", נשמע כמו שם של סרט. 8) https://banks-nearme.com/
0

3000 תוים נשארו